โปร ! โบทอกซ์ลดกรามหน้าเรียว

โบท็อกลดกรามหน้าเรียว

โปร ! โบทอกซ์ลดกรามหน้าเรียว

#Botulax แท้ จะมีโมโนแกรม Cosmamed
ฉีดโบทอกซ์ปรับหน้าเรียว100ยู 5,999 บาท

#Nabota แท้ จะมีโฮโลแกรมDW
ฉีดโบทอกซ์ปรับหน้าเรียว100ยู 8,999 บาท

#Allergan แท้ มีโฮโลแกรม Allergan
ฉีดโบทอกซ์ปรับหน้าเรียว100ยู 15,999 บาท

โบทอกซ์ แท้ทุกยี่ห้อ แกะกล่อง เปิดขวดใหม่ ดูดยาต่อหน้าจนหมด
เอากล่องและขวดกลับบ้านได้ครับ เพื่อความมั่นใจว่าของแท้