CoolSculpting ฆ่าเซลล์ไขมันด้วยจุดเยือกแข็ง

หลักการทำงานของ CoolSculpting

เซลล์ไขมันก่อนทำ CoolSculpting

คนส่วนใหญ่มีไขมันที่กำจัดยาก แม้ว่าจะควบคุมอาหารหรือออกกำลังกายแล้วก็ตาม

ระหว่างทำ CoolSculpting

เทคโนโลยี CoolSculpting กำจัดไขมันด้วยวิธีการแช่แข็ง โดยควบคุมความเย็นไปยังเป้าหมายและทำลายเฉพาะเซลล์ไขมันเท่านั้น

เมื่อเริ่มทำ CoolSculpting เซลล์ไขมันจะถูกทำลาย

ในสัปดาห์ต่อๆ ไป ร่างกายของคุณจะจัดการกับไขมันเหล่านั้นด้วยกลไกตามธรรมชาติ และกำจัดเซลล์ที่ตายแล้วออกไป

หลังทำ CoolSculpting เซลล์ไขมันจะลดลง

เซลล์ไขมันที่ได้รับการรักษาแล้วจะถูกกำจัดออกไปอย่างถาวร


🔍รีวิว #CoolSculpting ต้นแขน หลังทำ 1 เดือน

🔍รีวิว CoolSculpting ห่วงยาง หลังทำ 1 เดือน

CoolSculpting กระบวนการกำจัดไขมันด้วยการแช่แข็ง

เซลล์ไขมันที่ถูกกำจัดด้วยความเย็นในระหว่างกระบวนการ จะค่อยๆ ถูกทำลายและร่างกายจะกำจัดออกไปผ่านกระบวนการตามธรรมชาติ การกระจายของเซลล์ไขมันในบริเวณที่ไม่ได้รับการทำการรักษาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

CoolSculpting การกำจัดไขมันหลังจากกระบวนการ การกำจัดไขมันด้วยการแช่แข็ง

เซลล์ไขมันที่ถูกแช่แข็งในระหว่างกระบวนการ การกำจัดไขมันด้วยการแช่แข็ง จะค่อยๆ ถูกทำลายและหายไปจากร่างกายผ่านกระบวนการกำจัดโดยธรรมชาติของร่างกาย การกระจายเซลล์ไขมันในบริเวณที่ไม่ได้รับการทำการรักษาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง


การลดไขมันแบบเก่า

เซลล์ไขมันหลังจากการลดน้ำหนักด้วยวิธีการแบบทั่วไป

หลังจากควบคุมอาหารและน้ำหนักลดลงแล้ว เซลล์ไขมันจะมีขนาดเล็กลง แต่จำนวนเซลล์ไขมันยังคงเท่าเดิม การลดหรือเพิ่มน้ำหนักโดยทั่วไปจะไม่เพิ่มหรือลดจำนวนเซลล์ แต่จะเปลี่ยนขนาดของเซลล์ไขมันแทน เมื่อน้ำหนักเพิ่มขึ้นเซลล์ไขมันก็จะใหญ่ขึ้น

เซลล์ไขมันหลังจากกระบวนการ การกำจัดไขมันด้วยเทคนิคของ CoolSculpting

กระบวนการสลายไขมันด้วยความเย็น สามารถลดจำนวนเซลล์ไขมันในบริเวณที่ได้รับการรักษา ได้มากถึง 27% หลังจากทำการรักษาไปแล้ว 6 เดือน

เซลล์ไขมันเหล่านี้จะถูกร่างกายกำจัดออกไปด้วยกลไกการตามธรรมชาติ จะไม่ลุกลามไปยังบริเวณอื่นๆ ของร่างกาย ดังนั้นเซลล์ไขมันในบริเวณที่ไม่ได้ทำรักษาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ


การรับรอง CoolSculpting