พญ.ชนัญชิดา ชุ่มวิเศษ (หมอนัญ) | V Square Clinic

คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

คุณหมอ นัญ

พญ.ชนัญชิดา ชุ่มวิเศษ

Dr.Chanunchida Choomwiset

การศึกษา / Education

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ Chiang Mai University
 • ประกาศนียบัตร วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (เวชศาสตร์ครอบครัว)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /Clinical Sciences (Fammily Medicine)
 • วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Diploma in Family Medicine
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Master of Business Administration)

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ว. 26679

การฝึกอบรม / Certificate Traning

 • Master Degree in dermatology at school of Anti-Aging and Regenerative Medicine Mae Fah Luang University, Thailand.
 • Certificate of Attendance : Midface filler injection course by Dr. Wishriwint Thongkrure Galderma local mentor and trainer (Thailand)
 • Certificate of Attendance : Lips filler injection workshop by Dr. Kamphon Locharoentam Galderma senior mentor and trainer (Thailand)
 • Certificate of Participation : Advanced technique of double V lifting by prabotulinum toxin (Daewoong)
 • Certificate of Attendance : Facial physiognomy and Aesthetics practice by Bon-Song Academy (Thailand)

ฝึกอบรม / Certificate Traning

 • Board certificate, American Academy of Aesthetic Medicine
 • Certificate of Attendance: Anatomy masterclass workshop of Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
 • Certificate of Attendance : 9th A4M Congress on Anti-Aging and Aesthetic Medicine, The American Academy of Anti-Aging Medicine
 • Certificate of Attendance : 9th ITCAM, Catch up merging Innovations in Aesthetics Medicine & Surgery
 • Certificate of Attendance: Ultraformer lll Spacial technique with MF2 all about eye

ตารางแพทย์ คุณหมอ นัญ

จันทร์

สาขา เมเจอร์ รัชโยธิน

พฤหัส

สาขา เดอะ พาซิโอ พาร์ค

ศุกร์

สาขา เมเจอร์ รัชโยธิน

เสาร์

สาขา เมเจอร์ รัชโยธิน

อาทิตย์

สาขา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

ตารางหมอ v square

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 15 มกราคม 2565)