super-v-shape

โปรโมชั่นครบสูตรหน้าเรียว 27,999 บาท

1.ไหมก้างปลาล็อค360' 12เส้น
2.โบท็อกซ์ หน้าเรียว 100ยู (แกะขวดใหม่ต่อหน้าทุกเคส)
3.แฟตเหนียง Premium 12cc
4.ฟิลเลอร์คาง Perfectha Subskin 1cc

PACKAGE หน้าV 17,999บาท

1.ไหมก้างปลาล็อค360' 12 เส้น
2.โบทอกซ์หน้าเรียว100 ยู เลือกได้ Botulax(แกะขวดใหม่ต่อหน้าทุกเคส)
3.แฟตเหนียง Premium  6cc