เมโสแฟตหน้า

สูตร Nano-Carnitine ยี่ห้อ Mesoestetic lipolytic แฟตแก้ม / แฟตเหนียง LLD

  • ครั้งละ 6cc ราคา 2,000 บาท / คอร์ส 5 ครั้ง ราคา 9,000 บาท
  • ครั้งละ12cc ราคา 3,500 บาท สำหรับเร่งหรือคนที่เนื้อเยอะ / คอร์สเร่ง 5 ครั้ง 15,000 บาท

เมโสแฟต LLD สูตรใหม่ (FNC/BABI) แสบเล็กน้อย ไม่ปวดระบม ไม่บวม

  • ครั้งละ 6cc ราคา 2,500 บาท / คอร์ส 5 ครั้ง 9,900 บาท
  • ครั้งละ 12cc ราคา 4,500 บาท / คอร์ส 5 ครั้ง 18,000 บาท
  • ครั้งละ 18cc ราคา 6,500 บาท / คอร์ส 5 ครั้ง 25,000 บาท