วี สแควร์

รีวิว จากผู้รับบริการจริง

ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ขมับ
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์หน้าผาก
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
ฟิลเลอร์ยกหน้า
ฟิลเลอร์คาง
ฟิลเลอร์แก้มส้ม
ฟิลเลอร์ปาก
โบลดกราม หน้าเรียว
โบลดริ้วรอย หน้าเรียว (ทั่วหน้า)
โบเฉพาะจุด
ไหมยกหน้า
ไหมจมูก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 5 CC + ร่องแก้ม 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ร่องแก้ม 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
Mid Face
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ร้อยไหม 6 เส้น
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ร้อยไหมก้างปลา
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์ยกมุมปาก 2 CC + โบท็อกซ์ริ้วรอย 50 U
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
โบท็อกซ์ริ้วรอย
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์ยกมุมปาก 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์ยกมุมปาก 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ร้อยไหม 10 เส้น
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ร้อยไหมก้างปลา
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์ยกมุมปาก 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 4 CC + ฟิลเลอร์ยกหน้า 4 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ยกหน้า
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 4 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์ยกมุมปาก 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์ยกมุมปาก 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 3 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 4 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์หน้าแก้ม 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์หน้าแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์คาง 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์คาง
รีวิว ฟิลเลอร์ยกหน้า 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์ยกมุมปาก 1 CC
ฟิลเลอร์ยกหน้า
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 3 CC + ฟิลเลอร์ยกมุมปาก 3 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 3 CC + ฟิลเลอร์ยกมุมปาก 3 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์คาง 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์คาง
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + Midface 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
Midface
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์ยกมุมปาก 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์แก้มตอบ 2 CC + ฟิลเลอร์คาง 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์แก้มตอบ
ฟิลเลอร์คาง
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว โบท็อกซ์กราม 100 U + ฟิลเลอร์คาง 1 CC
โบท็อกซ์กราม
ฟิลเลอร์คาง
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
รีวิว Hifu ใต้ตาร่องแก้ม 300 Line + ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 1 CC
Hifu ใต้ตาร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว Hifu 700 Line + ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์ยกมุมปาก 2 CC + ฟิลเลอร์คาง 1 CC
Hifu
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
ฟิลเลอร์คาง
รีวิว ฟิลเลอร์ยกหน้า 4 CC + ฟิลเลอร์ยกมุมปาก 2 CC
ฟิลเลอร์ยกหน้า
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์แก้มตอบ 4 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์แก้มตอบ
รีวิว โบท็อกซ์ลดกราม 100 U + ร้อยไหม 6 เส้น
โบท็อกซ์ลดกราม
ร้อยไหม
รีวิว โบท็อกซ์ลดกราม 100 U + ร้อยไหม 6 เส้น + ฟิลเลอร์คาง 1 CC
โบท็อกซ์
ร้อยไหม
ฟิลเลอร์คาง
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ร้อยไหมก้างปลา 10 เส้น
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ร้อยไหมก้างปลา
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ร้อยไหม PCL ปรับหน้าเรียว 4 เส้น + ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 1 CC
ร้อยไหม
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 1 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ขมับ 2 CC + ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์แก้มตอบ 2 CC
ฟิลเลอร์ขมับ
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์แก้มตอบ
รีวิว ฟิลเลอร์ยกหน้า 2 CC + ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 1 CC
ฟิลเลอร์ยกหน้า
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 3 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
รีวิว ฟิลเลอร์ขมับ 2 CC + ร้อยไหม PCL 6 เส้น
ฟิลเลอร์ขมับ
ร้อยไหม
รีวิว ฟิลเลอร์คาง 1 CC
ฟิลเลอร์คาง
รีวิว ฟิลเลอร์ขมับ 4 CC + ฟิลเลอร์คาง 1 CC
ฟิลเลอร์ขมับ
ฟิลเลอร์คาง
รีวิว ฟิลเลอร์ปาก 3 CC
ฟิลเลอร์ปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ปาก 1 CC
ฟิลเลอร์ปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ปาก 1 CC
ฟิลเลอร์ปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ปาก 2 CC
ฟิลเลอร์ปาก
รีวิว ฟิลเลอร์ปาก 1 CC + ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC
ฟิลเลอร์ปาก
ฟิลเลอร์ใต้ตา
รีวิว ฟิลเลอร์หน้าผาก 5 CC
ฟิลเลอร์หน้าผาก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 1 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์ปาก 1 CC + Ulthera 200 Line + Hifu 200 Line
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ปาก
Ulthera
Hifu
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 1 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC + ฟิลเลอร์ปาก 1 CC + Ulthera 200 Line + Hifu 200 Line
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
ฟิลเลอร์ยกมุมปาก
ฟิลเลอร์หน้าผาก
รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา 2 CC + ร้อยไหมก้างปลา 10 เส้น
ฟิลเลอร์ใต้ตา
ร้อยไหมก้างปลา
รีวิว ฟิลเลอร์แก้มตอบ 2 CC + ฟิลเลอร์ร่องแก้ม 2 CC
ฟิลเลอร์แก้มตอบ
ฟิลเลอร์ร่องแก้ม
X

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ สามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวและจัดการความเป็นส่วนตัว ได้ที่ปุ่มตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า