นพ.พีรพล สุทธิภาศิลป์ (หมอเบิร์ด) | V Square Clinic

คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

คุณหมอ เบิร์ด

นพ.พีรพล สุทธิภาศิลป์

Dr.Piraphol Suthiphasil

การศึกษา / Education

  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ว.28602

การฝึกอบรม / Certificate Traning

  • Diploma in Aesthetic Medicine, American Academy of Aesthetic Medicine, USA

  • Master Degree of Science, Anti-aging Medicine, Mae Fah Luang University, Chiang-rai, Thailand

  • Certificate in Anti-aging Program Juntendo University, Faculty of Medicine

  • Certificate of Attendance: Ultraformer III The Advantage Technique for Lifting and Fat Reduction

  • Certificate of Attendance: Ultherapy physician training by MERZ Aesthetics

ตารางแพทย์ คุณหมอ เบิร์ด

จันทร์

สาขา สยามสแควร์วัน

อังคาร

สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

พุธ

สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว

พฤหัส

สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ

อาทิตย์

สาขา เดอะ พรอมานาด

ตารางหมอ v square

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 15 มกราคม 2565)