พญ.รมณ นันทธเนศ (หมอซี) | V Square Clinic

คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

คุณหมอ ซี

พญ.รมณ นันทธเนศ

Dr.Ramon Nanthatanate

การศึกษา / Education

  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot University

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ว.44283

การฝึกอบรม / Certificate Traning

  • Certificate of Attendance: Applied Anatomy Cadaver Course for Filler and Botulinum Toxin Injection Allergan Medical Institute, Singapore

  • Certificate of Attendance: Advanced Thread Lifting, Laser & Filler Combination to the Valuable Knowledge of Facial Design for Revolutionizing Individual Beauty

  • Certificate of Attendance: The 4th Aesthetic Dermatology Academy Conference (ADAC2018)

  • Certificate of Attendance: Ultherapy Training by MERZ Aesthetics

  • Certificate of Attendance: IMCAS Annual World Congress 2019, Paris

ฝึกอบรม / Certificate Traning

ตารางแพทย์ คุณหมอ ซี

จันทร์

สาขา เกตเวย์ เอกมัย

อังคาร

สาขา เซ็นทรัล บางนา

พุธ

สาขา เซ็นทรัล บางนา

พฤหัส

สาขา เกตเวย์ เอกมัย

เสาร์

สาขา เกตเวย์ เอกมัย

ตารางหมอ v square

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 15 มกราคม 2565)