พ.ญ.วารุณี โพธินามทอง (หมอวา) | V Square Clinic

คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

คุณหมอ วา

พญ.วารุณี โพธินามทอง

Dr.Varunee Potinamtong

การศึกษา / Education

 • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ (Preventive Medicine, Public Health)

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ว.30044

การฝึกอบรม / Certificate Traning

 • Diploma in Aesthetic Medicine, American Academy of Aesthetic Medicine, USA
 • Annual academic meeting 2015, "What We Must Know about Aesthetic Injections", Institute of dermatology
 • The 8th International THAICOSDERM Congress ON Aesthetic medicine , 2018
 • HANDS ON Cadaveric Dissection And Thread Lift & Live injection in Conjunction With Cadaver Dissection
 • Ultrasonic Assisted Lipolysis and Hand on liposuction 2018, Mae Fah Luang University
 • The Forum of Adipose Tissue & Stem Cell Congress 2018
 • Combination Approach in Facial Rejuvenation With Advance Injection Technique 2019, Mae Fah Luang University
 • 9th Recent Advance in Aesthetic Dermatology 2019, Mae Fah Luang University
 • Advance Contouring Technique For Face And Beyond, The new paradigm shift of dysport 2020, Dr Lee Young Seob
 • Galderma Exclusive Hands On Workshop "Cupid forehead- The defined and Charming Forehead Enhancement" , AIC training center
 • Galderma Exclusive Hands On Workshop "Butterfly Lift by Restylane", AIC training center
 • UltraformerIII The advantage Technique for lifting and fat reduction
 • Thermage FLX Physician Training by MERZE Aesthetics

ตารางแพทย์ คุณหมอ วา

จันทร์

สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ

อังคาร

สาขา ซีคอน ศรีนครินทร์

พุธ

สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ

พฤหัส

สาขา ซีคอน ศรีนครินทร์

อาทิตย์

สาขา เดอะ พรอมานาด

ตารางหมอ v square

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 15 มกราคม 2565)