พญ.วรรณศิลป์ สุขสมานพันธ์ (หมอเพลิน) | V Square Clinic

คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

คุณหมอ เพลิน

พญ.วรรณศิลป์ สุขสมานพันธ์

Dr.Wannasil Suksamanapun

การศึกษา / Education

  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ว.49758

การศึกษาหลังปริญญา

  • Certificate of Attendance: Hands on Technique Under Eyes Filler Injection 2017, Taipei, Taiwan

  • Certificate of Attendance: Hand-on Barbed Thread Lift Rejuvenation

  • Certificate of Attendance: IMCAS Annual World Congress 2018, Paris

  • Certificate of Attendance: Applied Anatomy Cadaver Course for Filler and Botulinum Toxin Injection Allergan Medical Institute, Singapore

  • Certificate of Attendance: FACE Aesthetic conference 2019, London

การฝึกอบรม / Certificate Traning

ตารางแพทย์ คุณหมอ เพลิน

จันทร์

สาขา เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์

อังคาร

สาขา เดอะ พรอมานาด

พุธ

สาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

ศุกร์

สาขา เซ็นทรัล อีสวิลล์

เสาร์

สาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

ตารางหมอ v square

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 15 มกราคม 2565)