พญ.วัลยรัตน์ สัจจะสกุลชัย (หมอเมย์) | V Square Clinic

คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

คุณหมอ เมย์

พญ.วัลยรัตน์ สัจจะสกุลชัย

Dr.Wanyarat Sajjasakulchai

การศึกษา / Education

  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University

  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาตจวิทยา / Master's degree : Master of Science Program in Dermatology

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ว.47920

การฝึกอบรม / Certificate Traning

  • Certificate of Attendance : Restylane (filler) workshop of Galderma Thailand with Aj.Rangsima Wanijpakdeedeja, MD.

  • Certificate of Attendance : Skin booster by filler injection workshop of. with Galderma thailand with Dr. Hyoungjin Moon, MD.

  • Certificate of Attendance : Filler twin butterfly technique workshop of Galderma Thailand with นายแพทย์ พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ, tria piyavate hospital

  • Certificate of Attendance : Restylane (filler) workshop of Galderma Thailand with Stephanie Lam, MD., tria piyavate hospital

  • Certificate of Attendance : Visited department of dermatology, Kagoshima university, Japan

ตารางแพทย์ คุณหมอ เมย์

จันทร์

สาขา เดอะมอลล์ บางแค

อังคาร

สาขา เมเจอร์ รัชโยธิน

พุธ

สาขา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

พฤหัส

สาขา เซ็นทรัล พระราม 3

อาทิตย์

สาขา เดอะมอลล์ บางแค

ตารางหมอ v square

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 15 มกราคม 2565)