ฟิลเลอร์คาง

คางตัด คางสั้น คางบุ๋ม แก้ไขใบหน้าให้เรียว V Shape ด้วยวิธีไหนได้บ้าง ?

Reading Time: 3 minutes – แก้ไขคางตัด หน้าหน้าสั้นได้ด้วยวิธีอะไรบ้าง
– ฉีดฟิลเลอร์คาง แก้ไขคางตัด คางบุ๋ม
– ผ่าตัดเสริมคาง แก้ไขคางสั้น คางตัด