วิธีดูยาแท้โบท็อก ฟิลเลอร์ ยี่ห้อต่างๆ (Allergan/Nabota/Botulax/Neuronox)วิธีดูยาแท้แต่ละชนิด

วิธีดูโบท็อกซ์แท้แต่ละชนิด

ยี่ห้อโบท็อกซ์แท้ที่ V Square Clinic ใช้

 • Neuronox 100 units
 • Hugel 50 units
 • Nabota 100 units
 • Botulax 100 units
 • Allergan 50 units
 • Allergan 100 units

อันตรายจากโบท็อกซ์ปลอม

 โบท็อกซ์ไม่ได้ผล
ฉีดแล้วกรามไม่ลง หน้าไม่ตึง หมดฤทธิ์ไว
พบได้ประมาณ1% สาเหตุส่วนนึงมาจากโบทอกปลอม โบทอกหิ้ว เสี่ยงต่อการดื้อยาครับ

โบท็อกซ์แท้ Neuronox 100 units

 • มีสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมติดข้างกล่อง พิมพ์ว่า "Medytox"
 • มีเลขทะเบียนอย. และเอกสารกำกับภาษาไทย
 • เลข lot ตรงกัน 2 จุด คือ 1.เลข  lot กล่อง 2.เลข lot ที่ขวด
 • เป็นยาเคลือบที่ก้นขวด ไม่มีน้ำ ต้องใส่น้ำเกลือและดูดยาออกมา สามารถสอบเลข lot และคลินิก ได้ที่บริษัท เมดิเซเลส โทร.02-4128100 ต่อ 113

โบท็อกซ์แท้ Hugel 50 units

 • เปิดกล่องด้านข้าง มีเลขทะเบียน อย.และเอกสารกำกับภาษาไทย
 • เลข lot ตรงกัน2จุดคือ 1.เลข  lot  ที่กล่อง 2.เลข  lot  ที่ขวด เป็นยาเคลือบที่ก้นขวด ไม่มีน้ำ ต้องใส่น้ำเกลือและดูดยาออกมา
 • สามารถสอบเลข lot และคลินิก ได้ที่บริษัท บอน-ซอง จำกัด โทร. 081-9366666

 

โบท็อกซ์แท้ Nabota 100 units

 • มีเอกสารกำกับภาษาไทย
 • เลข lot ตรงกัน 2 จุดคือ 1.เลข  lot  ที่กล่อง  2.เลข  lot  ที่ขวด
 • มีสติ๊กเกอร์โฮโลเเกรม พิมพ์ว่า DW เป็นยาเคลือบที่ก้นขวด ไม่มีน้ำ ต้องใส่น้ำเกลือแล้วดูดยาออกมา
 • สามารถตรวจสอบเลข lot. และคลินิก ได้ที่  Interphara Center ผู้จัดส่ง โทร.02-634 ต่อ 10

 

โบท็อกซ์แท้ Botulax 100 units

 • มีเลขทะเบียน อย. และเอกสารกำกับภาษาไทย
 • เป็นยาที่เคลือบก้นขวด ไม่มีน้ำ ต้องใส่น้ำเกลือแล้วดูดยาออกมา
 • เลข lot. ตรงกัน2จุดคือ 1.เลข lot.ที่ข้างกล่อง 2.เลข lot. ที่หลอด มีสติ๊กเกอร์โฮโลแกรม ติดข้างขวด พิมพ์ว่า "COSMA Medical"
 • สามารถโทรสอบถามเลข lot. และคลินิกได้ที่บริษัทผู้จัดส่ง CosmaMed โทร. 02-3671274

โบท็อกซ์แท้ Allergan 50 units

 • เปิดกล่องที่ด้านข้าง มีซีลใสๆป้องกันการเปิด
 • มีเลขทะเบียน อย. และเอกสารกำกับภาษาไทย
 • ข้างขวดมีโฮโลแกรมสีรุ้ง พิมพ์ว่า "ALLERGAN "
 • เป็นยาที่เคลือบก้นขวดไม่มีน้ำ ต้องใส่น้ำเกลือแล้วดูดน้ำออกมา
 • สามารถโทรเช็คเลข lot. และคลินิกได้ที่บริษัทจัดส่ง  Allergan Thailand(DKSH) โทร. 02-6404999ต่อ1

โบท็อกซ์แท้ Allergan 100 units

 • เปิดกล่องที่ด้านข้าง มีซีลใสๆป้องกันการเปิด มีเลขทะเบียน อย.  และเอกสารกำกับภาษาไทย
 • เลข lot. ตรงกัน 2 จุดคือ 1.เลข lot. ที่กล่อง 2.เลข lot.ที่ขวด
 • ข้างขวดมีโฮโลแกรมสีรุ้ง พิมพ์ว่า "ALLERGAN "
 • เป็นยาที่เคลือบก้นขวดไม่มีน้ำ ต้องใส่น้ำเกลือแล้วดูดน้ำออกมา
 • สามารถโทรเช็คเลข lot. และคลินิกได้ที่บริษัทจัดส่ง  Allergan Thailand(DKSH) โทร. 02-6404999 ต่อ 1

วิธีดูฟิลเลอร์แท้แต่ละชนิด

ยี่ห้อฟิลเลอร์แท้ที่ V Square Clinic ใช้

 • Perfectha subskin
 • Juvederm UltraPlusXC
 • Juvedrem Voluma
 • Juvedrem รุ่น Vobella
 • Restylane
 • Restylane Perlane Lyft

อันตรายจากฟิลเลอร์ปลอม

?ฟิลเลอร์ปลอม ย้อยเป็นก้อนแข็ง(ซิลิโคนเหลว) หรือสลายไวอยู่ได้ไม่นาน เป็นจากของปลอม ของหิ้วครับ

ฟิลเลอร์แท้ Perfectha subskin

 • มีป้ายภาษาไทยข้างกล่องและมีเอกสารกำกับภาษาไทยอยู่ภายในกล่อง
 • มีเลข lot. ที่กล่อง
 • มีเลข lot. ที่ซอง
 • มีเลข lot. ที่สติ๊กเกอร์
 • มีเลข lot.ที่หลอด
 • สามารถสอบถามเลข lot. และคลินิก ได้ที่ Interphama Center ผู้จัดส่ง โทร.02-6340225 ต่อ 10

ฟิลเลอร์แท้ Juvederm UltraPlusXC

 • มีป้ายภาษาไทยอยู่ที่ข้างกล่องและมีเอกสารกำกับภาษาไทยอยู่ภายในกล่อง
 • กล่องมี 2 cc และเลข lot ต้องตรงกัน 4 จุด คือ
  1. เลข lot ที่กล่อง
  2. เลข lot ที่ซอง
  3. เลข lot ที่สติ๊กเกอร์
  4. เลข lot ที่หลอด
 • สามารถโทรเช็คเลข lot. และคลินิกได้ที่บริษัทผู้จัดส่ง Allergan Thailand(DSKH)  โทร.02-6404999ต่อ1

ฟิลเลอร์แท้ Juvedrem Voluma

 • มีเลขทะเบียน อย. และเอกสารกำกับภาษาไทย
 • 1.กล่องมี 2 cc และเลข lot ต้องตรงกัน 4 จุด คือ
  1. เลข lot ที่กล่อง
  2. เลข lot ที่ซอง
  3. เลข lot ที่สติ๊กเกอร์
  4. เลข  lot ที่หลอด
 • สามารถโทรเช็คเลข lot. และคลินิกได้ที่บริษัทผู้จัดส่ง Allergan Thailand(DSKH)  โทร.02-6404999 ต่อ 1

ฟิลเลอร์แท้ Juvedrem รุ่น Vobella

 • มีป้ายภาษาไทยที่ข้างกล่องและมีเอกสารกำกับภาษาไทยอยู่ภายในกล่อง
 • 1.กล่องมี 2 cc และเลข lot ต้องตรงกัน 4 จุด คือ
  1. เลข lot ที่กล่อง
  2. เลข lot ที่ซอง
  3. เลข lot ที่สติ๊กเกอร์
  4. เลข lot ที่หลอด
 • สามารถโทรเช็คเลข lot. และคลินิกได้ที่บริษัทผู้จัดส่ง Allergan Thailand(DSKH)  โทร.02-6404999 ต่อ 1

ฟิลเลอร์แท้ Restylane

 • มีรอยปุสำหรับเปิดกล่อง
 • มีป้ายภาษาไทยที่ข้างกล่องและมีเอกสารกำกับภาษาไทยอยู่ภายในกล่อง
 • มีสติ๊กเกอร์ โฮโลแกรม Restylane GALDERMA
 • เลข lot. ตรงกัน 2 จุดคือ
  1. เลข lot. ที่ข้างกล่อง
  2. เลข lot. ที่หลอด
 • สามารถสอบถามเลข lot. และคลินิกได้ที่บริษัท Galderma โทร. 02-0231800 ต่อ 402

ฟิลเลอร์แท้ Restylane Perlane Lyft

 • มีรอยปุสำหรับเปิดกล่อง
 • มีป้ายภาษาไทยที่ข้างกล่องและมีเอกสารกำกับภาษาไทยอยู่ภายในกล่อง
 • มีสติ๊กเกอร์ โฮโลแกรม Restylane GALDERMA
 • เลข lot. ตรงกัน 2 จุดคือ
  1. เลข lot. ที่ข้างกล่อง
  2. เลข lot. ที่หลอด
 • สามารถสอบถามเลข lot. และคลินิกได้ที่บริษัท Galderma โทร. 02-0231800 ต่อ 402

สำหรับผู้อ่านทุกท่านที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ทีมแพทย์ V Square Clinicทุกคนยินดีให้คำปรึกษาฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้ง 11 สาขา

หรือสามารถปรึกษา คุณหมอทาง inbox facebook หรือ Line นี้ได้เลยครับ คุณหมอตอบเองครับ

ปรึกษาปัญหาปรับรูปหน้าลดริ้วรอยกับคุณหมอได้ฟรี หมอตอบเองครับ


สามารถ comment สอบถามเข้ามาด้านล่างได้เลยนะครับ หมอตอบเองครับ