นพ.พุทธพงศ์ เหลืองรัตน์ (หมอเบส) | V Square Clinic

คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

คุณหมอ เบส

นพ.พุทธพงศ์ เหลืองรัตน์

Dr.Phutthaphong Luangrat

การศึกษา / Education

  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ว.38081

การฝึกอบรม / Certificate Traning

  • Certificate of Attendance: K2 Thread Lift Training Masterclass, Daegu, South Korea

  • Certificate of Attendance: Beauty Through Science Congress, Stockholm Sweden

  • Certificate of Attendance: the 2nd iClass Anatomy Cadaver Course by Dr.Matt Stefanelli, Siriraj Hospital

  • Certificate of Attendance: Ultraformer lll The Advantage Technique for Lifting and Fat Reduction

  • Certificate of Attendance: Ultherapy Physician Training by MERZ Aesthetics

  • Certificate of Attendance: Thermage FLX Physician Training

  • Complication Management for Filler Injection by Dr.Wilai

  • Certificate of Attendance: Crown's Technique Botulinum Toxin Injection with Dysport, Galderma

ตารางแพทย์ คุณหมอ เบส

ศุกร์

สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว

ตารางหมอ v square

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 15 มกราคม 2565)