พญ.วันรวี แซ่อู (หมอแพน) | V Square Clinic

คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

คุณหมอ แพน

พญ.วันรวี แซ่อู

Dr.Vanravee Saeou

การศึกษา / Education

  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Thammasat University

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ว.46187

การฝึกอบรม / Certificate Traning

  • Equations Masterclass of Filler training with Dr.Mauricio De Miao, Allergan Medical Institute

  • Certificate of Attendance: Applied Anatomy Cadaver Course for Filler and Botulinum Toxin Injection 2017, 2019 Allergan Medical Institute, Singapore

  • Certificate of Attendance: MERZ Masterclass in Non-Surgical Facial Transformation and Rejuvenation: Filler, Botulinum toxin and Ultherapy training, Siriraj Master Course

  • Certificate of Attendance: Minimal Invasive Non-surgical Thread Lifting, MINT Lift

  • Certificate of Attendance: 17th Aesthetic and Anti-Aging Medicine World Congress, Monaco

  • Certificate of Attendance: IMCAS Annual World Congress, Paris, France

ฝึกอบรม / Certificate Traning

ตารางแพทย์ คุณหมอ แพน

จันทร์

สาขา เซ็นทรัล พระราม 3

พุธ

สาขา เซ็นทรัล พระราม 3

พฤหัส

สาขา เซ็นทรัล พระราม 2

ศุกร์

สาขา สยามสแควร์วัน

อาทิตย์

สาขา เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์

ตารางหมอ v square

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 15 มกราคม 2565)