พญ.วรรษชล รัตนแสนสุข (หมอแอน) | V Square Clinic

คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

คุณหมอ แอน

พญ.วรรษชล รัตนแสนสุข

Dr.Watsachon Rattanasansuk

การศึกษา / Education

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ว.30951

การฝึกอบรม / Certificate Traning

  • Certificate of Attendance: Facial Contouring and Lifting by Dr.Peter Huang, Taipei, Taiwan

  • Certificate of Attendance: The MD Codes Advance Filler Training by Dr.Mauricio De Miao, Allergan Medical Institute

  • Certificate of Attendance: 7th International Thai Cosderm Congress on Aesthetic Medicine Cadaver Course

  • Certificate of Attendance: IMCAS Annual World Congress 2018, Paris, France

  • Certificate of Attendance: FACE Aesthetic conference 2019, London, UK

  • Certificate of Attendance: Ultraformer lll The Advantage Technique for Lifting and Fat Reduction

  • Certificate of Attendance: Ultherapy Physician Training by MERZ Aesthetics

  • Certificate of Attendance: Thermage FLX Physician Training

ตารางแพทย์ คุณหมอ แอน

อังคาร

สาขา เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์

พุธ

สาขา เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์

พฤหัส

สาขา เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์

ศุกร์

สาขา เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์

เสาร์

สาขา เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์

ตารางหมอ v square

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 15 มกราคม 2565)